گروه بندی کارشناسان و مدیران هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش در گردهمایی مورخه 90/8/29
شماره کارگروه اعضاء شرکت کننده
1 کارشناس مسئول فنی و حرفه ای و کاردانش گنبد کاووس - کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش بندرگز
مدیران هنرستان های: نشاط آق قلا - هفده شهریور بندر ترکمن- شهید رجایی علی آباد کتول - فنی دکتر حسابی - نبی اکرم آق قلا- مرحوم بای بندرگز- سمانه رامیان- فدک گالیکش -  دکتر حسابی علی آباد کتول - شهید صمد اسودی گنبد - خوارزمی مراوه تپه - امام خمینی (ره) مینودشت- شریفه اینچه برون - شهید حقیقی کرند گنبد - ملاصدرا گنبد - ابراهیمی امیرآباد
2 کارشناس مسئول فنی و حرفه ای و کاردانش گرگان - کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش آق قلا
مدیران هنرستان های: الغدیر آزادشهر - آیت ا... خامنه ای علی آباد - پانزده خرداد کردکوی - شهید نصیری گرگان - شهید رجایی گنبد  - الزهرا آق قلا - پروین اعتصامی بندرگز - شیخ بهایی رامیان - شهید گمنام مینودشت - شهید چمران علی آباد کتول - 22 بهمن گرگان - شهدای غزه (حجاب) بندرترکمن - حضرت زهرا (س) مرزنکلاته - حضرت زینب قرق
3 کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش گمیشان - کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش مینودشت
مدیران هنرستان های: امیر کبیر آزادشهر - قدس بندرترکمن - حاج قاسم عاشوری علی آباد  - شهید بهشتی کردکوی - امام علی (ع) گرگان - جلال گز بندرگز - شهید بیانی رامیان  - امام علی (ع) گالیکش - مجتهده امین علی آباد  - امام سجاد (ع) آزادشهر - الغدیر کردکوی - شهید قندهاری آق قلا - شهید پقه گنبد - محمد ولی کمینه گنبد  - وحدت اسلامی گمیشان - هاتف اصفهانی گنبد
4 کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش رامیان - کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش کلاله
مدیران هنرستان های: امام علی (ع) علی آباد کتول - شاداب گرگان - فاطمه الزهرا (س) گمیشان - حرفه ای فدک مینودشت - فاطمه الزهرا (س) رامیان - حکمت آزادشهر-اراز محمد نیازی گمیشان -امام صادق (ع) گرگان - آسیه مراوه تپه - استقلال گنبد - مهدیه آق قلا - علامه جعفری گنبد - فرزانه سلطانعلی گنبد - خدیجه کبری گمیشان
5 کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش علی آباد - کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش مراوه تپه
مدیران هنرستان های: امام خمینی (ره) بندرگز - امام خمینی (ره) علی آباد کتول - شهید زارعی کلاله - شهیده سهام خیام (نوآوران) گرگان - شهید سیاوش ناصری گنبد کاووس - فروغ ایمان مینودشت - حضرت ام ابیها علی آباد - شهید چمران بندرترکمن - شهید نوری رومی گمیشان - الغدیر گنبد - عفاف کلاله - مرحومه میرحسینی آق قلا - قائم گالیکش - شهید سمندر کلاله - سید جمال کاکا گنبد- ابوذر غفاری گنبد
6 کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش آزادشهر - کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش گالیکش
مدیران هنرستان های: امام صادق (ع) آق قلا - شهید چمران کردکوی - فاطمه الزهرا (س) گنبد کاووس - حرفه ای حجاب مینودشت - حضرت مریم (س) علی آباد کتول - ام السلمه گنبد کاووس - ابراهیم خلیل ا... گرگان - شهید مطهری گمیشان - شهید مطهری کلاله - خلیج فارس گرگان - الزهرا گرگان - آخوند زاده آق قلا - رسالت سرخنکلاته - صدیقه کبری گرگان  - دهخدا قرق - شهیدگوکچه ای کلاله
7 کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش کردکوی - کارشناس فنی و حرفه ای و کاردانش بندرترکمن
مدیران هنرستان های: آزادگان آق قلا - نمونه شهید موسوی خسروی گالیکش - بعثت گرگان - شهید چمران گرگان - سید قطب گنبد کاووس - کاردانش شهید گمنام مینودشت - بهاران گنبد

 

موضوعات جلسه عمومی:

1-نحوه تنظیم نمایه برنامه سالانه اداره آموزش فنی وحرفه ای وکاردانش

2- توجیه شیوه نامه ارزیابی ونظارت فرآیندی

3-گزارش تجزیه وتحلیل امتحانات سال تحصیلی90-1389

موضوعات کارگروهها ی تخصصی:

1-راهکارهای افزایش جذب هنرجویان و ایجاد تنوع دررشته های فنی وحرفه ای وکاردانش با تاکید برآموزش دختران.

2-شیوه های ارتقاءکمی وکیفی مسابقات علمی وعملی، علمی وکاربردی وجشنواره های هنری (افزایش جلب مشارکت هنرجویان و...)و راهکارهای اجرایی کاهش افت تحصیلی وارتقاء معدل  دروس نهایی وداخلی کلیه دروس.

3-بهینه سازی وضعیت تجهیزات وفضای هنرستان ها (راهکار های اجرایی تشخیص کمبود،مازاد نیاز،تعمیر تجهیزات وشاداب سازی وبهسازی فضاو...)

4-چگونگی افزایش جلب مشارکت هنرجویان واولیاءآنان دراداره هنرستان وراهکارهای اجرایی جهت توسعه کیفی هنرستان توسط مدیران مدرسه باتوجه به امکانات موجود

5-راهکارهای عملیاتی ارتقاء کیفی آموزشهای فنی وحرفه ای وکاردانش توسط گروههای آموزشی ودبیرخانه ها ی راهبردی کشوری

6-بررسی وضعیت اجرای درس کارآموزی وکارورزی وتاثیر آن بر بهبود کیفیت آموزش.

7-کلاس هوشمند درهنرستان ها.

+ نوشته شده توسط گروه فنی و حرفه ای و کار دانش در ۹۰/۰۸/۲۵ و ساعت 10:34 |